Vogelwerkgroep

Welkom bij de vogelwerkgroep.

De vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Zwolle bestaat sinds 1980 uit een enthousiaste groep vogelaars. De activiteiten van de groep bestaan voor een belangrijk deel uit het organiseren van excursies, deelnemen aan een aantal SOVON-projecten, zoals broedvogelkarteringen en watervogeltellingen.
U kunt lid worden van de vogelwerkgroep via de KNNV afdeling Zwolle.

Let op: voor zieke dieren, gewonde dieren of dieren die in de problemen zijn geraakt, belt u met de dierenambulance, de dierenarts of de brandweer.

De Vogelwerkgroep van de KNNV Zwolle heeft zijn excursies voor het komende seizoen weer bekend gemaakt. We vertrekken met auto’s vanaf de parkeerplaats van Vitens, Oude Veerweg 1, Zwolle om 08:00 uur, tenzij er een ander tijdstip staat vermeld in de agenda. We proberen zoveel mogelijk met meerdere mensen in één auto te vertrekken. Vaak melden zich ook liefhebbers aan die rechtstreeks naar de locaties van de excursies gaan.
We maken dan afspraken hoe laat en waar we elkaar ontmoeten. Het is dus van belang altijd je mobiele telefoon bij je te hebben en jouw mobiele nummer door te geven bij opgave. Als we de natuur ingaan, worden zoveel mogelijk de vogelspotplekken bezocht. Soms moet daarvoor een eind worden gewandeld. We blijven een hele dag in de natuur, dus is er vaak geen mogelijkheid om eten of drinken te kopen. Neem daarom voldoende eten en drinken mee.
Neem ook een verrekijker mee. Binnen de groep zijn telescopen aanwezig waardoor je de vogels op afstand makkelijker kunt herkennen. Als werkgroep hopen we dat veel mensen zich opgeven voor de excursies, die vermeld staan in de agenda van het KNNV. Hierin kun je lezen dat we verschillende biotopen bezoeken. We hopen tijdens de excursies mooie maar ook veel soorten te kunnen waarnemen. 
Kijk op de planning van de excursies van de werkgroep.

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Jur Furda, Andre Jansen, Henk Luisman, Cor Kauw

Op de foto, gemaakt door Geke Bremmer, staan van links naar rechts André Jansen, Cor Kauw, Henk Luisman en Jur Furda.