Anderhalf (Nat)uurtje

Vanaf september organiseert de KNNV we het Anderhalf (Nat)uurtje, altijd op een maandagavond in de Nooterhof. Het idee is dat de KNNV de deur opent voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur of voor liefhebbers die zelf wat te vertellen hebben. Het programma is elke keer anders. Het anderhalve uur wordt geknipt in stukjes van een kwartier, zoals gebruikelijk op de avonden van de insectenwerkgroep KNNV/IVN. Elk kwartier krijgt een andere invulling. 

We willen hiermee graag voor de Zwolse bevolking een soort spreekuur organiseren. Iedere belangstellende is welkom.

Heb jij toevallig iets om een kwartier te vullen met beeldmateriaal of op een andere manier, geef je dan op bij Peter van Dam, die het komende jaar deze bijeenkomsten organiseert. Misschien wil je een nieuw verschenen natuurboek presenteren of een leuke waarneming met de aanwezigen delen of … het kan bijna allemaal. 
Hier ligt onmiddellijk de vraag aan onze werkgroepen om regelmatig zo’n kwartier te vullen.

Het Anderhalf uurtje Natuur is een experiment. We vragen ons af of hieraan behoefte is. In de gezamenlijke Nieuwsbrief van IVN en KNNV, die aan het eind van elke maand verschijnt, kunnen we al melden wat op het programma staat van de eerstvolgende bijeenkomst.

Kom jij ook? Je kunt de volgende data vast in je agenda noteren:

   8 januari

   5 februari

   4 maart

   8 april

   6 mei

Het zijn maandagavonden in de Nooterhof
Goertjesweg 3, 8013 PA Zwolle van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.

Peter van Dam