Lezingen Nooterhof 2024

Naast de lezingen in de Stadkamer, waar in het algemeen meer landelijk bekende sprekers komen, organiseert de KNNV ook lezingen in de Nooterhof. Hier komen ook plaatselijk bekende sprekers en er worden lezingen gehouden door onze eigen leden. Ook in 2024 zijn de onderwerpen weer divers.

Op 14 februari 2024 geeft Piet Bremer een lezing over de staat van de biodiversiteit in Overijssel 2023. Dit naar aanleiding van het rapport dat hierover is uitgekomen. Zie hiervoor deze site.

Op 13 maart 2024 belicht Daan Vreugdenhil de biodiversiteit.Hij neemt ons eerst mee op een korte reis naar het verledenvan 120.000 jaar geleden. Vervolgens komen we in het heden terecht met de nadruk op de provincie Flevoland en als laatste kijkt hij vooruit en komen de mogelijke scenario’s aan bod die een oplossing kunnen bieden voor de achteruitgang.

Tenslotte houdt Johann Prescher op 17 april 2024 een lezing over het bijzondere leven van vleermuizen. Dat wil dus zeggen: kijken met je oren!

Alle informatie over de lezingen is te vinden op de website van de KNNV-Zwolle.