Knoflookpaddenwerkgroep

De werkgroep is bezig met het monitoren van knoflookpadden in de vijvers van de wijk Berkum-Brinkhoek. Dit gebeurt al jaarlijks vanaf  2002.  Deze activiteit is een onderdeel van het Meetnet Amfibieën van het Ravon. De doelstelling van het Meetnet is het signaleren van landelijke ontwikkelingen in de amfibieënstand. Er wordt gewerkt met een zgn. “aandachtssoort”. Dit is voor de Brinkhoek de knoflookpad. 

De knoflookpad is een beschermde amfibieënsoort, die in aantallen en populaties sterk achteruitgaat. De Zwolse populaties zijn stabiel te noemen.

Hoe monitoren we. Er wordt minimaal 4 keer per seizoen langs de vijvers gelopen en geprobeerd waar te nemen welke amfibieën en in welk stadium ze voorkomen; maar ook in welke hoeveelheden. 
De wijze van waarnemen kan heel verschillend zijn: op zicht of op gehoor. Bij dit laatste gaat het niet alleen om de roep van de dieren, maar bij voorbeeld ook om het plonsen van de groene kikker, die vanaf de walkant het water in duiken. Ook worden de dieren zo nodig geschept.
Wanneer al deze gegevens gedurende een aantal jaren beschikbaar komen,  zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen en te volgen. Dit geldt niet alleen voor de Zwolse situatie, maar ook landelijk. Meer hierover is te vinden op de website van het Ravon: www.ravon.nl.

Bij het monitoren zal de techniek ons hulp gaan bieden. Er bestaan onderwatermicrofoons, die de onder water roepende dieren beter kunnen traceren. Onze werkgroep gebruikt deze zgn.  hydrofoon  inmiddels ook.  Zo is het mogelijk om een beter en completer beeld krijgen van de aantallen en de verspreiding van de knoflookpadden  in het gebied. 
Een volgende stap is om met gemeente Zwolle, Landschap Overijssel en Ravon de leefomstandigheden voor de knoflookpad te versterken. 
Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de nieuw gegraven poel aan de Agnietenbergweg.

In de vijvers/poelen zijn waargenomen:
– Bruine kikker 
– Groene kikker
– Kleine watersalamander
– Knoflookpad
– Gewone pad


Contactpersoon: Evert Ruiter

Foto: Evert Ruiter