Vogelcursus 2023

Vogelcursus 2023 door Peter van Dam

Anders dan afgelopen jaren start de vogelcursus van 2023 al in december 2022. Het is de bedoeling dat er minder tijd zit tussen de cursusavonden. We willen die serie avonden afronden voor april. Veel excursies staan daarna nog op het programma. We volgen zo de veranderingen in de vogelwereld van winter tot begin zomer. In december besteden we aandacht aan bij ons overwinterende zangvogels. Op de tweede avond gaat het over zwanen, ganzen en eenden. De tijd waarin deze vogels goed zijn te zien, breekt dan immers aan.

Foto: Peter van Dam

De prijs van de vogelcursus moest worden verhoogd. Leden van KNNV en IVN betalen voor 10 cursusavonden en minimaal 11 excursies € 100,- en niet leden € 125,-. Dat bedrag geldt voor 20 bijeenkomsten. Iedereen krijgt een update van ons prachtige cursusboek waarin honderden foto’s zijn opgenomen, evenals beschrijvingen van tientallen vogelgebieden waarin ook zelfstandig en eventueel nieuw gevormde groepjes vogelaars kan worden gevogeld.

Natuurlijk komen de excursiekosten daar bovenop. Het betreft kosten om mee te rijden naar verderaf gelegen excursiedoelen, waaronder excursies naar de Oostvaardersplassen en een Waddeneiland.

Data cursusavonden

 6, 13 december 2022

17, 24 en 31 januari

 7, 14, 21 en 28 februari

 7, 14, en 21 maart

 4 april

data onder voorbehoud

Vetgerukt  = reservedatum

Data excursies 

22  januari en 25 februari

18 maart

 1, 15, 26 en 29 april

 3 en 6 mei

17 juni en 4 november

data onder voorbehoud

Vetgedrukt = woensdagavond

Opgave kan bij Peter van Dam: petervandam38@yahoo.com

Headerfoto: Peter van Dam