Lezingen in de Stadkamer voorjaar 2023

In het afgelopen jaar hebben we als KNNV Zwolle weer een mooi aantal lezingen georganiseerd in De Stadkamer.
Het programma ziet er voor het voorjaar van 2023 als volgt uit:

Dinsdag 7 maart 2023. Edo van Uchelen.
Kleine marterachtigen.

Bioloog en natuurfotograaf Edo van Uchelen woont in Drenthe. Op het terrein rond zijn huis heeft hij eigenhandig een paradijsje ingericht. Onder meer voor marters. Vanuit een speciaal voor het doel ontworpen fotografiehut maakt hij werkelijk verbluffende foto’s van bunzingen, boommarters en andere marterachtigen. Bunzing, hermelijn en wezel behoren tot de kleine marterachtigen. Over deze fantastische jagers is maar weinig bekend. Sinds kort wordt er meer intensief onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat de aantallen in Nederland snel achteruit gaan. Een zorgelijke ontwikkeling. In veel provincies (ook in Overijssel) zijn kleine marterachtigen inmiddels beschermd. Na het beluisteren van de lezing zult u weten waarom. 

Dinsdag 4 april 2023. Jaap Dirkmaat.
De toekomst van de natuur in Nederland. (onder voorbehoud).

Jaap, oprichter en voorman van Stichting Das en Boom, inmiddels Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, is een man met een ongelofelijke passie voor natuur en natuurbehoud die in de afgelopen decennia vele successen op het gebied van natuurbescherming heeft geboekt. Het is ook een man met een visie en een zeer gedreven spreker. Die visie is niet gebaseerd op louter een idee, maar op gedegen onderzoek en kennis van zaken. Kortom, zijn beweringen snijden hout. Tijdens deze lezing probeert hij een idee te geven over hoe het Nederlandse landschap er in de toekomst uit kan gaan zi