Komende lezingen in De Stadkamer

Komende lezingen van KNNV Zwolle in De Stadkamer

Dinsdag 1 februari 2022: Gerrit Gerritsen over De Grutto in Nederland
De Zwolse vogelaar Gerrit Gerritsen doet al decennialang onderzoek aan weidevogels. Als geen ander kent hij de geschiedenis van opkomst, ondergang, kansen en bedreigingen van deze aan ons weidelandschap verbonden vogelsoorten. Die kennis verwoorde hij recent in een boek: De Hooivogel. Met als ondertitel: Waarom de grutto vertrekt uit Nederland.Mis deze lezing niet.

Dinsdag 1 maart 2022: Aglaia Bouma over Passie voor Insecten
Ooit was Aglaia als de dood voor insecten. Ze griezelde ervan. Tot het moment dat ze zich beter ging verdiepen in die plaaggeesten en erachter kwam dat het enorm boeiende diertjes zijn. Inmiddels is zij een expert op het gebied van deze enorme soortgroep. Zij doet onderzoek, houdt collecties bij, is een vraagbaak, publiceerde er over en is bovenal een boeiend vertelster. 

Dinsdag 5 april 2022: Jochem Kühnen over De Gierzwaluw in Nederland
Zeg je gierzwaluw, dan zeg je Jochem Kühnen. Als er iemand is in Nederland die alles over deze bijzondere vogelsoort weet, dan is hij het. Gedurende het broedseizoen volgt hij via webcams in gierzwaluwkasten aan zijn huis het wel en wee van broedparen en hun jongen. Daarover maakt hij melding via Facebook. Daarnaast is hij stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland. 

Dinsdag 10 mei 2022: Elvira Werkman en Ben Koks over De Grauwe kiekendief

Elvira Werkman schrijft over de natuur op een weergaloze manier. Haar boek ‘De man op de dijk’, over Ben Koks en zijn werk als vogelbeschermer in noordoost Groningen is inmiddels in vele talen vertaald. Tijdens deze lezing vertelt Ben over zijn werk als onderzoeker en hoe hij door goede samenwerking met boeren de grauwe kiekendief van de ondergang redde. Elvira leest bijpassende passages voor uit haar boek. Deze duo-lezing oogstte op veel plaatsen grote lof en een daverend applaus na afloop. 

Aanvang lezingen: ​20.00 uur

Toegang: ​​leden KNNV en IVN € 2,50

​​​niet leden: € 5,00

contant te betalen aan de zaal

Aanmelden:​​aanmeldenknnvzwolle@gmail.com