Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van wilde planten. Hiertoe worden in het groeiseizoen (voorjaar, zomer en najaar) excursies georganiseerd in en om Zwolle. Een enkele keer zoeken we het wat verder weg. Gezamenlijk brengen we de gevonden planten op naam, wisselen kennis uit en proberen hierdoor onze gezamenlijke kennis te vergroten. De verzamelde gegevens worden, indien van toepassing, doorgegeven aan Waarnemingen.nl. 

Ook wordt er geïnventariseerd op verzoek van instanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en het waterschap.  Deze gegevens worden doorgegeven aan de betreffende organisaties, die daar dan hun beleid op kunnen afstellen.

Contactpersonen: Elja van Dongen (038 – 3762696) en Brunhilde Reicher (038-4221228)

Zie planten in het gebied van de afdeling bij waarneming.nl
– Zeer zeldzaam
– Zeldzaam
– Vrij algemeen
– Algemeen