Amfibieën werkgroep

Van knoflookpadden werkgroep naar amfibieënwerkgroep.

Oproep.

De knoflookpaddenwerkgroep van de KNNV bestaat al enkele jaren. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het monitoren van de knoflookpaddenpopulatie bij de Agnietenberg. Dat doen we als vrijwilligers voor RAVON. Zie www.ravon.nl . Knoflookpadden zijn namelijk uiterst zeldzame diertjes en bij de Agnietenberg huist een van de grootste populaties van Nederland. 
Maar rondom Zwolle is meer te vinden dan alleen knoflookpadden. En tijdens de monitoring vinden we altijd andere amfibieën als gewone pad, kleine watersalamander, bruine kikker en bastaardkikker. Soorten die ook rond Zwolle voorkomen, maar een stuk zeldzamer, zijn kamsalamander, meerkikker, poelkikker en heikikker. Deze soorten zijn echter nog nooit goed in kaart gebracht. Vandaar het initiatief om een amfibieënwerkgroep op te richten. Naast de jaarlijkse knoflookpaddenmonitoring gaat deze werkgroep aan de slag met de andere soorten.

Heb je belangstelling? Meld dat bij Evert!

Foto: Bruine kikker. C.q. zelfportret van Evert als je in de pupil kijkt.

Met vriendelijke groet,

Evert Ruiter

De werkgroep is bezig met het monitoren van knoflookpadden in de vijvers van de wijk Berkum-Brinkhoek. Dit gebeurt al jaarlijks vanaf  2002.  Deze activiteit is een onderdeel van het Meetnet Amfibieën van het Ravon. De doelstelling van het Meetnet is het signaleren van landelijke ontwikkelingen in de amfibieënstand. Er wordt gewerkt met een zgn. “aandachtssoort”. Dit is voor de Brinkhoek de knoflookpad. 

De knoflookpad is een beschermde amfibieënsoort, die in aantallen en populaties sterk achteruitgaat. De Zwolse populaties zijn stabiel te noemen.

Hoe monitoren we. Er wordt minimaal 4 keer per seizoen langs de vijvers gelopen en geprobeerd waar te nemen welke amfibieën en in welk stadium ze voorkomen; maar ook in welke hoeveelheden. 
De wijze van waarnemen kan heel verschillend zijn: op zicht of op gehoor. Bij dit laatste gaat het niet alleen om de roep van de dieren, maar bij voorbeeld ook om het plonsen van de groene kikker, die vanaf de walkant het water in duiken. Ook worden de dieren zo nodig geschept.
Wanneer al deze gegevens gedurende een aantal jaren beschikbaar komen,  zijn bepaalde ontwikkelingen waar te nemen en te volgen. Dit geldt niet alleen voor de Zwolse situatie, maar ook landelijk. Meer hierover is te vinden op de website van het Ravon: www.ravon.nl.

Bij het monitoren zal de techniek ons hulp gaan bieden. Er bestaan onderwatermicrofoons, die de onder water roepende dieren beter kunnen traceren. Onze werkgroep gebruikt deze zgn.  hydrofoon  inmiddels ook.  Zo is het mogelijk om een beter en completer beeld krijgen van de aantallen en de verspreiding van de knoflookpadden  in het gebied. 
Een volgende stap is om met gemeente Zwolle, Landschap Overijssel en Ravon de leefomstandigheden voor de knoflookpad te versterken. 
Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de nieuw gegraven poel aan de Agnietenbergweg.

In de vijvers/poelen zijn waargenomen:
– Bruine kikker 
– Groene kikker
– Kleine watersalamander
– Knoflookpad
– Gewone pad


Contactpersoon: Evert Ruiter

Foto: Evert Ruiter