Kijk uit voor bevers

Kijk uit voor bevers – Douwe Boersma

Wij wonen aan de Hank van de IJssel. Om de vogels rondom het huis te zien geef ik wat brood aan eendjes en meerkoeten. Geweldig. Ook met oude broodkorsten sta ik klaar voor de liefhebbers. Musjes melden zich het eerste. Maar elke dag verschijnt een kraai, pakt het brood op en vliegt ermee weg. Elke dag…
Verder heb ik een eilandje van takken in het water gemaakt gemaakt. Vorig jaar heeft daar een fuut gebroed en kreeg 3 kuikens. Eenmaal uit het ei verlieten ze het nest op moeders rug en daarna hebben zij zich meer dan een maand laten voeden door de ouders.  Opvallend was de eerste maaltijd, veertjes. De fuut is de enige vogel die veertjes geeft aan zijn  kroost. Daardoor worden de kwetsbare darmen van de kuikens beschermd tegen scherpe graten van de visjes, stekelbaarsjes bijvoorbeeld. Daarna kwam op ditzelfde nest een meerkoetenechtpaar. Pappa meerkoet had zijn cloaca al tegen mamma gedrukt en was dag en nacht bezig het nest te verbeteren.
Uit dit nest kwamen 7 kuikens.  Een week of 7 bleef de familie bij elkaar op dit nest.
Dat eilandje was dus een succes en ik moest het in het dit voorjaar wat aanvullen om een stevige basis  te geven voor nieuwe nesten. Dus heb ik er wel 20 wilgentakken opgelegd en met draad verbonden. Maar tot onze verrassing werd het eilandje elke dat wat kleiner….En er waren op diverse wilgentakken witte plekken te zien. Non de Dieu, wat zullen we nou krijgen? Na een week waren alle wilgentakken verdwenen. Mysterie!

Gelukkig ben ik dit jaar gevaccineerd tegen verrassingen… De oplossing van het mysterie kwam al spoedig toen er een tak kwam aandrijven die aangevreten was door een bever….En die staat te goeder naam en faam bekend als  ’s werelds  grootste knagers. Dus pas uit voor de bever….Hijzelf zal er geen hoofdpijn van hebben, want in wilgenbast zit de stof acetylsalicylzuur. Dit is de werkzame stof dat in aspirine zit…..

Foto: Douwe Boersma – Afgeknaagde wilgentak door de bever en in het water het takkenbroedeilandje