Oude bijdragen Evert Ruiter

Bijdrage: Evert Ruiter en Peter van Dam in de Nieuwsbrief van september 2020

Hoe vanzelfsprekend zijn dagvlinders in de tuin?

Vandaag, 10 september 2020, dronk ik even een kop koffie in mijn Zwolse stadstuintje. Ik heb daar al heel wat moois aan vlinders gezien. Onlangs kreeg ik nog bezoek van een kleine parelmoervlinder en eerder dit jaar van een keizersmantel. Een aantal jaren geleden zag ik er zelfs een sleedoornpage. Vandaag moest ik het doen met ‘slechts’ een bont zandoogje. Maar het woordje ‘slechts’ staat tussen aanhalingstekens, want toen ik rond het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw begon met het naar vlinders kijken, was het bont zandoogje een zeldzaamheid. Het is een van de weinige dagvlinders die zich de laatste decennia sterk heeft uitgebreid.

Inmiddels is het net zo’n ‘gewone’ verschijning als een klein koolwitje of een atalanta. Daar staat tegenover dat de kleine vos, ooit een zeer algemene verschijning, de laatste jaren zeldzamer wordt, en dat geldt voor meerdere soorten. Maar gelukkig is het dus niet over de gehele linie kommer en kwel en blijkt dat de dagvlinderwereld in Nederland soms ook verrassingen kent. Het bont zandoogje is dus een soort die het voor de wind gaat en die zich hier stevig heeft gevestigd. Die kleine parelmoervlinder welke twee dagen in mijn tuin verbleef past ook in een landelijk beeld waaruit blijkt dat deze soort zich uitbreid in het oosten van het land. Dat heeft dan weer te maken met een veranderend klimaat.

Helaas moeten we toch constateren dat vanwege dat veranderende klimaat, de toenemende droogte en een aantal andere factoren de dagvlinderstand in Nederland nog steeds zwaar onder druk staat en dat enkele soorten binnen afzienbare tijd uit ons land dreigen te verdwijnen. Je kunt dagvlinders helpen door je tuin te vergroenen met een grote variëteit aan inheemse struiken en bomen, te zorgen voor veel nectarplanten en schuilplaatsen voor overwinteraars.

Evert Ruiter

Bijlage: kaartjes met verspreiding van bont zandoogje. Bron: De Vlinderstichting/NDFF

Foto: Bont zandoogje. E. Ruiter

Foto: Kleine parelmoervlinder. E. Ruiter