Insectencursus 2023 (vol)

In 2016 en 2018 heeft onze werkgroep IVWG (Insecten- en VlinderWerkGroep) een Insectencursus gegeven met verschillende specialisten. Daar was veel belangstelling voor, waarschijnlijk deels door de berichten in de pers over de achteruitgang van de insecten en het belang daarvan in ons ecosysteem. 

Veel van die deelnemers zijn nog steeds actief en nemen regelmatig deel aan onze Insectenstudieavonden en Werkgroepexcursies!

Tijdens de afgelopen jaren heeft Corona ook ons parten gespeeld, maar het komende (voor)jaar kunnen we weer los! 

Eind mei start er weer een insectencursus in Zwolle. Deze wordt verzorgd door het IVN en KNNV Zwolle e.o. en zal worden gegeven door verschillende docenten.

De binnenlessen vinden plaats op donderdagavond in de Nooterhof van 19.30 – 21.30 uur. Aansluitend gaan we dan op zaterdagmiddag van 14-16 uur het veld in om de opgedane kennis waar te nemen en toe te passen in verschillende terreintjes in/rond Zwolle.

Twee uitzonderingen: 

1- De start van de cursus is niet op donderdag, maar op woensdagavond 24 mei!

2- De vlinderavond is op vrijdag 7 juli waarbij we diezelfde avond aansluitend met lampen nachtvlinders gaan kijken enzaterdagmiddag dagvlinders

Hieronder zie je het schema met alle data:

Wo 24 mei​ Bouw en indeling van de insecten, vangmethoden (Alfred van der Burgh)

Za 27 mei​ Veldexcursie met bovenstaand onderwerp

Do 1 juni​ De relatie tussen Mens en Insect (Inge de Groot)

Za 3 juni​ Veldexcursie met bovenstaand onderwerp

Do 15 juni​ Libellen en juffers (Evert Ruiter)

Za 17 juni​ Veldexcursie met bovenstaand onderwerp

Vr(!) 7 juli​ 20.30-22.00 uur! Dag- en Nachtvlinders(Silvio Lindhout)

Vr(!) 7 juli​ 22.00- ….. uur Veldexcursie Nachtvlinders

Za 8 juli​​Veldexcursie Dagvlinders

Do 7 sept​Sprinkhanen (Wim Bakker)

Za 9 sept​Veldexcursie met bovenstaand onderwerp

Wanneer één van de excursies in het water valt, verplaatsen we deze naar zaterdag 15 juli.

Je ontvangt een beknopte reader met de lesinformatie.

De kosten voor de cursus bedraagt €40 voor niet-leden en €25 voor leden van IVN of KNNV.

Voor vragen of opgave, zie onderstaand mailadres.

Namens het docententeam,

Alfred van der Burgh

alfredbur@hetnet.nl