Faunaonderzoek Zwolle zoekt vrijwilligers!

Woont u in of net buiten Zwolle? En geniet u ervan om buiten op zoek te gaan naar bijzondere dieren zoals een wezel, wielewaal of otter? Dan is meedoen aan het Faunaonderzoek Zwolle misschien iets voor u! Het maakt niet uit of u ervaring heeft met inventariseren, wij zien uw aanmelding voor het faunaonderzoek graag tegemoet. 

Het Faunaonderzoek Zwolle is een samenwerkingsverband tussen gemeente Zwolle en waterschap Drents Overijsselse Delta. Coördinatie en organisatie is in handen van adviesbureau Ecogroen uit Zwolle. Dit onderzoek is al vaker met succes gedaan en wordt in 2022 en 2023 voor de derde keer uitgevoerd.

Dit jaar start het onderzoek op een aantal terreinen rond Zwolle, zoals het Westerveldse bos, Hessenpoort en de golfbaan/Wijthmenerplas. In 2023 wordt het onderzoek vervolgd en staan onder meer het Engelse werk/Spoolderbos, Zandhove en Zwartewaterzone Stadshagen (inclusief Stadskolk en Rietpark) op de planning. Mogelijk worden hier weer interessante waarnemingen gedaan van bijzondere soorten als de sierlijke witsnuitlibel, sleedoornpage, locomotiefje, Cetti’s zanger en de knoflookpad.

Doel van het faunaonderzoek is om – in samenwerking met vrijwilligers – een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van bijzondere soorten uit de soortgroepen zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Na afloop van het onderzoek worden alle verzamelde gegevens verwerkt in een rapport met soortbeschrijvingen en verspreidingskaarten. Verder worden adviezen gegeven om het beheer verder te kunnen verbeteren.

Meedoen? Of meer informatie?
Neem dan contact op met een van de coördinatoren van het onderzoek: 

Marco van der Sluis

(06-15952321 of m.vandersluis@ecogroen.nl) of

Silvio Lindhout

(06-57489240 of s.lindhout@ecogroen.nl).

Foto:Erik Veldkamp