Beverbosje (deels) door Rijkswaterstaat verwijderd


Afgelopen maandag en dinsdag heeft Rijkswaterstaat een spontaan ontstaan wilgenbosje in de uiterwaarden van de IJssel, ter hoogte van de Hanzeboog verwijderd. De KNNV kreeg hier vorige week zondag via het Groencontact Zwolle (WhatsApp-groep van leden uit diverse groene organisaties in Zwolle en verschillende raadsleden) informatie over. KNNV Zwolle is verbaasd over deze actie, want er leven bevers in dit gebied en deze beschermde diersoort maakt graag gebruik van bosjes zoals deze. Het gevaar van het verwijderen van dergelijk bosjes is dat bevers bij hoog water hun heil zoeken in de oevers langs de dijken en daar hun holen gaan graven. De uiterwaarden van de IJssel zijn onderdeel van het Natura 2000 gebied De Rijntakken. Voor de uiterwaarden van de IJssel zijn doelstellingen voor onder andere de bescherming van de bever vastgelegd. Dit betreft het stimuleren van de populatie (laten stijgen van het aantal bevers), het behouden van het oppervlakte aan leefgebied en het verbeteren van de kwaliteit van het leefgebied. Het verwijderen van het wilgenbosjes druist in tegen deze beschermingsdoelstellingen. Omdat niet helder is of Rijkswaterstaat zich met deze kap aan de regels houdt heeft Gabi Milder-Mulderij, bestuurslid van de KNVV Afdeling Zwolle hier vragen over gesteld bij de provincie Overijssel. De provincie is immers bevoegd gezag als het gaat om zaken die spelen in Natura 2000 gebieden. Wanneer hierop een antwoord komt zult u dit in deze site/nieuwsbrief teruglezen.