Vogelwerkgroep: Ezumakeeg (Lauwersmeer)

Verwachte soorten: bonte strandlopers, grote en middelste zaagbekken, ganzen, slechtvalk, zeearend, smienten, pijlstaarten.

Datum & tijd
za 23 september 2023 van 8:00 tot 17:00
Vertrekplaats

Vertrek is om 08:00 uur vanaf parkeerplaats bij Vitens, terug bij Vitens ongeveer 17:00 uur
Opgave bij Jur Furda: email jurfurda2016@gmail.com telefoon 06-51280538