Excursie Oostvaardersplassen

Verwachte soorten: zeearenden, baardmannetjes, slechtvalk, cetti’s zangers, geoorde fuut, zaagbekken en eendensoorten

Vertrek parkeerplaats bij Vitens:  9:00 uur

Terug bij Vitens: 17:00 uur

Opgeven uiterlijk  19:00 vrijdagavond voorafgaand van de excursie via de mail jurfurda2016@gmail.com of de telefoon : 06 51 28 05 38 (of whatsapp).

Datum & tijd
za 28 januari 2023 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

parkeerplaats Vitens