Excursie Lofargebied Buinen

Verwachte soorten: grauwe en bruine kiekendief, kwartel, geoorde fuut.

Vertrek parkeerplaats bij Vitens:  9:00 uur.

Terug bij Vitens: 17:00 uur.

Opgeven uiterlijk 19:00 uur vrijdagavond voorafgaand aan de excursie via de mail jurfurda2016@gmail.com of de telefoon : 06-51 28 05 38 (ook via whatsapp).

Datum & tijd
za 17 juni 2023 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

parkeerplaats Vitens