Excursie Kornwerderzand en Workumerwaard

Verwachte soorten: middelste en grote zaagbek, toppereenden, brilduiker, nonnetjes, zeekoet, roerdomp.

Langs de Friese IJsselmeerkust : toendrarietgans, brandgans, kolgans.

Vertrek parkeerplaats bij Vitens:  9:00 uur.

Terug bij Vitens: 17:00 uur.

Opgeven uiterlijk  19:00 vrijdagavond voorafgaand aan de excursie via de mail jurfurda2016@gmail.com of de telefoon : 06 51 28 05 38 (ook via whatsapp).

Datum & tijd
za 18 februari 2023 van 9:00 tot 17:00
Vertrekplaats

parkeerplaats Vitens