KNNV Vogelcursus 2022 – VOL

VOL! Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst!

Tekst en foto’s Peter van Dam

Al vanaf 2013 organiseert KNNV Zwolle jaarlijks een vogelcursus, bestaande uit tien cursusavonden en minstens 10 excursies. De cursus begint altijd in januari en duurt tot begin juni. We volgen zo de ontwikkelingen in de vogelwereld van winter tot bijna zomer. 

Het aantal vogelsoorten dat we tijdens de excursies zien ligt altijd boven de 100. Het hoogste aantal was 137 soorten. Elke cursus is er wel een soort bij, die we tijdens eerdere cursusjaren niet hebben gezien of gehoord. Afgelopen juni was dat een kwartel. Het cursusteam bestaat inmiddels uit een zestal ervaren vogelaars.

In 2020 en 2021 heeft de cursus geleden onder de Corona. De laatste cursusavonden werdengepresenteerd op het internet. De resterende excursies worden georganiseerd in 2022. Daarnaast beginnen we in 2022 met de nieuwe vogelcursus, weer volgens dezelfde opzet.

Veel cursisten houden elkaar op de hoogte van wat ze buiten allemaal zien. Steeds vaker is het een foto van vogels die worden waargenomen. 

Bij inschrijving voor de cursus hebben de leden van KNNV en IVN korting op de cursuskosten en tot 15 december voorrang op niet leden. De kosten van de cursus zijn laag gehouden. Ze bedragen 75 Euro voor leden van KNNV en IVN. Niet leden betalen 100 Euro. Dat is inclusief het cursusboek, maar exclusief de excursiekosten. 

De cursusavonden vinden plaats in De Weienbelt, Berkum. Dit gebeurt op de volgende data: 18 en 25 januari, 8, 15 en 22 februari, 8, 15, 22 en 29 maart, 12, 19 en 26 april. Twee extra data zijn gereserveerd als reserve. De excursiedata worden later bepaald.

Je kunt je voor de cursus opgeven bij het secretariaat van de KNNV Zwolle:  secretaris_zwolle@zwolle.knnv.nl Vermeld bij je opgave lid te zijn van KNNV, IVN of geen lid van één van beide verenigingen.